Transparència

Memòria d’Actes 2021

Estat de comptes 2021

Certificat de Transparència

A lo llarg del 2021 al nostre ateneu li han estat atorgades les següents subvencions:

 • Per part de la Generalitat de Catalunya
  Subvenció per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19
  Subvenció per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
  Subvenció per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana
  Subvenció per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional
  Subvenció per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  Subvenció a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional
  Subvenció per la contratació en pràctiques de persones joves beneficiàries del ‘Programa Garantia Juvenil a Catalunya’ 2020
  Subvenció per consultories
  Subvenció obres OSIC
  Subvenció per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme
  Subvenció per a l’adquisició d’equipament tecnològic
  Subvenció per a la programació estable
 • Per part de la Diputació de Barcelona
  Subvencó per activitats de cultura popular i tradicional catalana
  Subvenció per a Cicles i festivals artístics 2021
  Subvenció per l’àrea de Presidència
 • Per part de l’Ajuntament de Badalona
  Subvenció Centenari
  Subvenció Cultura