Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’ Associació Orfeó Badaloní (en endavant, l’Orfeó) garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Art. 81 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

  • Associació Orfeó Badaloní
  • CIF: G-58533506
  • Seu: Marina 48 – Badalona (08912) – Barcelona
  • Secretaria: Enric Borràs 19-21 – Badalona (08912) – Barcelona
  • Contacte: 93 384 37 13   |   secretaria@orfeobadaloni.cat

QUINES DADES SÓN REQUERIDES?

Per fer-se soci / sòcia de l’Orfeó és necessari facilitar dades referents a la identitat de la persona (nom i cognoms, data de naixement i DNI), així com dades de contacte (domicili, telèfon i adreça electrònica). També, si escau, cal facilitar les dades bancaries per tal de poder domiciliar les quotes mensuals derivades de l’associat i/o de la activitat.

En el cas de voler rebre només informació telemàtica referent als actes organitzats per l’Orfeó i notícies relacionades amb la entitat, sense que això impliqui fer-se soci / sòcia, la única dada requerida és l’adreça de correu electrònic.

CÓM  FACILITAR-NOS LES TEVES DADES PERSONALS A L’ORFEÓ?

Si l’interessat vol fer-se soci / sòcia de l’Orfeó cal emplenar i signar el formulari de Sol·licitud de Dades, disponible a Secretaria, i entregant-lo personalment o telemàticament.

Si l’interessat només vol rebre informació relacionada amb els actes i notícies de l’Orfeó, pot facilitar-nos la seva adreça electrònica a través del formulari d’inscripció al nostre butlletí digital que trobarà al web www.orfeobadaloni.cat. També pot emplenar i signar el formulari Sol·licitud d’Informació, disponible a Secretaria.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Tractem les dades personals dels socis i dels no socis amb la finalitat de gestionar la vinculació amb la nostra entitat, el cobrament de les quotes, si escau, i per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives.

QUAN TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals es conservaran, mentre l’usuari  no en sol·liciti la supressió, durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals dels usuaris NO es comunicaran ni cediran a cap altre entitat o destinatari sense el consentiment previ de la persona.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES TEVES DADES PERSONALS?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a secretaria@orfeobadaloni.cat.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).