JOCS DE FALDA

 

Jocs de Falda és una activitat didàctica i musical adreçada a famílies amb nadons o infants fins als 4 anys, i es poden considerar les primeres propostes culturals que se’ls fan als infants des del naixement i durant els primers anys de vida. Provenen de la cultura popular, heretada generació rere generació, en la que els adults proposen una estructura de relació que té un text, una música i un moviment.

La finalitat d’aquesta activitat és, d’una banda, la d’oferir als pares i mares tot un ventall de jocs musicals, cantarelles i moixaines, que serviran per transmetre al nadó el seu afecte, captar la seva atenció, reforçar el vincle progenitor-infant i establir el primer esglaó de comunicació a través del gest, el joc i la paraula.

D’altra banda, la d’oferir un espai de diàleg-consulta, en un entorn familiar i distens, on els pares puguin obtenir resposta i orientació a tots aquells dubtes o incerteses que afecten la relació individualitzada nen/a-adult durant els seus primers anys de vida.

Es tracta d’una relació d’aprenentatge divertida i de plaer, però no per això poc exigent: a l’adult li exigeix alegria, paciència i disponibilitat, mentre que a l’infant se li exigeix que escolti atentament, que repeteixi atentament, que ajusti el ritme, que esperi el seu torn i el moment adequat, que faci el moviment que pertoca… Tot això en un marc de diàleg i reciprocitat que fomenta el respecte i l’autoritat. Hi ha una primera transmissió de la llengua i de la nostra cultura cap als nostres infants, d’una forma lúdica i afectiva. La seva transmissió oral fa que el joc de falda esdevingui una relació viva que va canviant d’una persona a l’altra, d’una família a una altra, i fins i tot dins d’una mateixa família depenent de l’edat del nen. Per tant, els Jocs de Falda no són partitures que s’han d’aprendre, sinó relacions i vincles que es construeixen entre pares i fills.

A les sessions hi poden assistir tots els membres de la família que ho desitgin: mare, pare, germanet/a, avis, etc.

Per participar-hi és imprescindible inscriure’s abans, trucant al telèfon de contacte de l’Orfeó o bé de manera presencial a les nostres instal·lacions.

 

  • INSCRIPCIÓ: Oberta
  • Duració de l'activitat: Continuada
  • Dia i horari d'assaig: els divendres
  • Lloc d'Assaig: Espai Tolrà (C/ Enric Borràs 19-21, Badalona)
  • Direcció: Jordi TORNER i Bet PARÍS
  • Adreçat a: Famílies amb nadons o infants fins a 3 anys