Obres de millora i conservació a l’Espai Marina

Ja hem començat les obres de millora i restauració a l’Espai Marina.

La finalitat d’aquestes és la de facilitar la conservació de tots els elements sensibles que actualment hi guardem en aquest espai, com és el vestuari de l’Esbart Sant Jordi, l’atrezzo de teatre i totes les partitures musicals arreplegades a lo llarg de quasi un centenari d’existència.

A més, amb aquesta reforma aconseguirem alliberar zones que habitualment solen estar ocupades per elements que no tenen una ubicació establerta i van d’un racó a un altre.

I per últim, però no menys important, amb aquesta petita reforma aconseguirem reduir el soroll rosa i millorarem la sonoritat d’aquesta sala d’assaig.

Aquestes obres les podem dur a terme gràcies a una subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la participació de la Junta d’Herències.

Notícies relacionades...