TEATRE SÈNIORS

Durant la jubilació hi ha més temps disponible per fer el que un desitja o hagués desitjat fer sempre i per diferents raons no ha pogut.

Afavorir la integració social, educativa i la participació plena de les persones grans, no només és un dret, sinó que és un mecanisme principal per millorar la qualitat de vida en l’àmbit personal i per la societat en el seu conjunt. Gaudir del que fem redueix els nivells d’ansietat i augmenta: l’eficiència, la salut, la imaginació, la creativitat, l’auto-realització, l’optimisme i la vitalitat.

Llavors, perquè no mantenir-se actiu fent Dramatització?

Els mètodes del Taller de Teatre per a Sèniors incentiven el pensament positiu i fomenten el raonament abstracte en conjugar elements tan atractius com són: la sensibilitat, els impulsos primitius, la intuïció, la percepció en tota la seva vessant i la comunicació (verbal i no verbal), per retornar a les emocions positives encapçalades per l’alegria, i potenciar la fortalesa de l’ancià per incrementar la seva autoestima, generant desig. D’aquesta manera s’aconsegueix segregar neurotransmissors que estan associats amb l’estat de felicitat.

Els jocs i les experiències teatrals els poden ajudar a participar en comunitat, a orientar-se a la realitat, a recuperar hàbits socials, a estimular i mantenir la imaginació i les facultats mentals, a recuperar la vitalitat i potenciar la creativitat, a més d’afrontar el final de la vida amb dignitat.

Com farem el taller?

La metodologia del Taller de Teatre es basarà en la participació activa de totes les persones implicades, s’afavorirà un ambient de creativitat, bon humor, confiança, seguretat, responsabilitat, independència, solidaritat i tolerància.

El més fonamental no és l’activitat en si mateixa, sinó el grup que la genera, el sentit de pertinença de les persones al mateix, les relacions personals i socials creades, el seu compromís i constància a les tasques fetes.

Tindrem present el moment vivencial i cognitiu de les persones que realitzaran l’activitat i fent servir el cos com a mitjà de creació augmentarem la seva consciència i auto observació.

Treballarem fonamentalment en grup, per tant és essencial l’equilibri cognitiu del mateix per no crear tensions. Estarem atents de com es relacionen, què pensen i com s’influencien.

  • INSCRIPCIÓ: Oberta
  • Duració de l'activitat: D'octubre a juny
  • Dia i horari d'assaig: Els dimecres, de 9.30 h a 11.30 h
  • Lloc d'Assaig: Espai Tolrà (C/ Enric Borràs 19-21, Badalona)
  • Direcció: Xavi LITE
  • Adreçat a: Gent gran, a partir de 65 anys